GRADBENI INŽENIRING IN ELEKRIČNE INŠTALACIJE GRADBENI INŽENIRING IN ELEKRIČNE INŠTALACIJE

GRADBENI INŽENIRING


- KLINVEST d.o.o.,Šuceva ulica 25, 4000 Kranj
lovsin@kl-invest.si
 
- ADAM BERČIČ s.p., Poljane 10, 4223 Poljane
adambercic@volja.net

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

 
- KLIMATERM d.o.o., Podmilščakova 57 a, 1000 Ljubljana
info@klimaterm.si
 
- IZR ,d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka
izr@izr.si
 
- AŠ MIRAN s.p., Jedinščica 5, 8000 Novo mesto
miran.as@siol.net
GRADBENA MEHANIKA IN STROJNE INŠTALACIJE GRADBENA MEHANIKA IN STROJNE INŠTALACIJE

GRADBENA MEHANIKA

 
- ARI d.o.o., Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka
info@ari.si
 
- AZ PROJEKT d.o.o., Finžgarjeva ulica 24, 4000 Kranj
az.projekt@siol.net
 
- VLASTA ROJC s.p., Vošnjakova ulica 9, 1000 Ljubljana
vlasta.rojc@volja.net

STROJNE INŠTALACIJE

 
- KLIMATERM d.o.o., Podmilščakova 57 a, 1000 Ljubljana
info@klimaterm.si
 
- IZR, d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka
izr@izr.si
 
- STINS Marjan Pureber s.p., Tržiška ulica 5, 8000 Novo mesto
stins.sp@siol.net

STROKOVNE OCENE VPLIVOV NA OKOLJE STROKOVNE OCENE VPLIVOV NA OKOLJE

STROKOVNE OCENE VPLIVOV NA OKOLJE

 
- IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale
info@ipsum.si

ZASNOVE IN ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI

 
- vsebina v pripravi
GEOMEHANSKA POROČILA IN GEODETSKI NAČRTI GEOMEHANSKA POROČILA IN GEODETSKI NAČRTI

GEOMEHANSKA POROČILA

 
- vsebina v pripravi

GEODETSKI NAČRTI

 
- vsebina v pripravi
CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN ENERGETSKA BILANCA PHPP CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN ENERGETSKA BILANCA PHPP

CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 
- vsebina v pripravi

ENERGETSKA BILANCA PHPP

 
- vsebina v pripravi
KOPIRANJE

KOPIRANJE

 
- vsebina v pripravi